Events

Ladonja chilling

Tinjan, ispod Ladonje, Tinjan

+385 (0)52 626 090

opcina@tinjan.hr

https://tinjan.hr/hr/pocetna

21:00

Tinjan, 28.08.2019.

Rock Konzert: TRIO FRIKS (Rijeka)

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2019.