Karobjanka

KAROJBA - Valigaštar - Badavca - KVEŠTI - LIVAKI - Sopajac -Badavca - ŠKROPETI - MOTOVUNSKI NOVAKI - KALDIR - Šublenta - Parenzana - ŠPINOVCI - PAHOVIĆI - MOČITAD - RADOSLAVI - KRAMARI - KUZMI - MOČIBOBI - KAROJBA

Copyright Central Istria 2019.