Događanja

Jazzva puna glazbe: Big Band & Vokals Pazin

Pučko otvoreno učilište Pazin

Spomen dom, Pazin, Pazin

+385 (0)52 624 333

e-mail

www

20:30

Pazin, 22.08.2019.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2019.