Pazin 3.2°C u 09:07 sati

Događanja

Smotra narodne glazbe i plesa središnje i zapadne Istre

Sveti Lovreč, 21.07.2018.

Cilj manifestacije je očuvanje istarske tradicije kroz istarski kanat, melos i ples. U programu nastupaju mnogobrojna folklorna društa, KUD-ovi i pojedinci, mogu se čuti kante na tanko i debelo, svira se na mih, veliku i malu sopelu, šurle, a pleše će se balun, mazurka, stara polka. Osim na hrvatskom jeziku i istarskom dijalektu pjeva se i na talijanskom jeziku. Nakon završetka programa, fešta se sa Place seli na Gradski trg uz glazbu i ples i do kasnih večernjih sati.


Copyright Central Istria 2018.