Događanja

Proslava blagdana Sv. Marije Velike

Kringa, 14.-15.08.2019.

U sklopu tradicionalne proslave blagdana Sv. Marije Velike organizira se manifestacija koja svojom tematikom privlači turiste koji ljetuju na obali, ali i turiste koji u velikom broju ljetuju u vilama na području Općine Tinjan. Promovira se autohtona gastronomska ponuda ruralne Istre, na štandovima tijekom popodneva i večeri nude se domaći suhomesnati proizvodi pršut, kobasice, ombolo, domaći sir, maslinovo ulje i vino, čime proizvođači dobivaju priliku plasirati svoj proizvod na tržište, a turisti dobivaju priliku kupiti originalni suvenir iz Istre. Također se domaćim i stranim turistima promoviraju kulturne znamenitosti ovoga kraja posebice starogradska jezgra Kringe, valorizira se legenda o vampiru Juri Grandu, omogućuje im sudjelovanje u izgradnji Europskog suhozida, a promoviraju se i prirodne ljepote ovoga kraja posebice Draga.U sklopu manifestacije organizira se plesna zabava uz koncerte domaćih izvođača.

 

Copyright Central Istria 2019.