Pazin 3.8°C u 09:53 sati

Događanja

PAZIN TOUR

Trg Male funtane 7, Pazin, Pazin

+385 (0) 98 982 8045

info@contineo.com.hr

Pazin, 03.07.; 10.07.; 17.07.; 24.07.; 31.07.2018.

Besplatan razgled grada Pzain u pratnji licenciranog vodiča na hrvatskom i engleskom jeziku. U sklopu razgleda grada, predviđena je besplatna degustacija istarskih proizvoda.
Sastanak s vodičem u 10:30 sati u agenciji Contineo, Trg Male funtane 7, Pazin

Copyright Central Istria 2018.