Događanja

Pazin tour

Trg Male funtane 7, Pazin, Pazin

+385 (0) 98 982 8045

info@contineo.com.hr

Pazin, srpanj 2019.

Besplatan razgled grada Pzain u pratnji licenciranog vodiča na hrvatskom i engleskom jeziku. U sklopu razgleda grada, predviđena je besplatna degustacija istarskih proizvoda.

Copyright Central Istria 2019.