Pazin 16.6°C u 20:12 sati

Muzeji i kulturno-povijesna baština

Muzeji i kulturno-povijesna baština

Pazinski kaštel

Etnografski muzej Istre i Muzej Grada Pazina

Sveta Marija na Škriljinah

Ciklus fresaka Vincenta iz Kastva

Zbirka Depiera

Obilje šarenih artefakata iz prošlosti Tinjana

Rodna kuća Jurja Dobrile

U Velom Ježenju kraj Pazina

Kuća fresaka u Draguću

Izložba i multimedijski prostor

Copyright Central Istria 2014. - 2018.