Pazin 17.9°C u 20:06 sati

Muzeji i zbirke

Muzeji i zbirke

Pazinski kaštel

Etnografski muzej Istre i Muzej Grada Pazina

Sveta Marija na Škriljinah

Ciklus fresaka Vincenta iz Kastva

Zbirka Depiera

obilje šarenih artefakata iz prošlosti Tinjana

Rodna kuća Jurja Dobrile

u Velom Ježenju kraj Pazina

Kuća fresaka u Draguću

Izložba i multimedijski prostor

Copyright Central Istria 2014. - 2018.