Free wi-fi & hotspots

Free WiFi u Pazinu i okolici

U najvećim turističkim mjestima Istre, ali i onim manjima u unutrašnjosti poluotoka, uspostavljena je wireless komunikacijska mreža (WiFi mreža) Hotspot Croatia. Uspostavljeno je 97 Hotspot pristupnih točaka na 33 lokacije na javnim površinama: trgovi, ulice, parkovi, rive i prostori blizu poznatih znamenitosti. 

Prilikom spajanja na mrežu Hotspot Croatia WiFi free pojavljuje se destinacijski web portal Istre koji omogućava detaljno informiranje o regiji, o događanjima, smještaju i turističkim mogućnostima te Vam pruža besplatan pristup internetu i uslugama (web, mail, društvene mreže...).

U Pazinu osim toga postoji i PazinFree mreža, a besplatan WiFi postoji i u najvećem broju pazinskih kafića, gdje ćete dobiti kućnu lozinku za besplatno spajanje. Ugodno surfanje!

Copyright Central Istria 2019.