Pazin 25.3°C u 17:30 sati

Slobodno penjanje

Na samom prilazu gradu s riječke strane uz tok rijeke Pazinčice pazinska je udruga penjača Hiperaktiv 1999. uz pomoć TZ Pazin opremila dva manja, ali veoma atraktivna penjališta, sa po desetak kvalitetnih smjerova. Danas je udruga Hiperaktiv jedna od najaktivnijih i najuspješnijih u Hrvatskoj, a njihovo matično penjalište uz Pazinčicu je sve opremljenije i bogatije smjerovima. Prilaz na penjalištima je moguć autom, moguće je privremeno se skloniti, a ljeti se može i kupati u potoku.
Udaljenost od grada je 10 min. (2 km), a od penjališta ZAREČKI KROV do LIDA je moguće stići za isto to vrijeme (10 min) stazom uz potok.

Penjališta (SPK Hiperaktiv)

Penjalište ZAREČKI KROV

Prilaz:
Iz pravca Rijeke i Trsta:
Silazimo sa brze ceste na izlazu Pazin istok i vozimo prema gradu. Na ravnom dijelu ceste nakon prelaska ispod željezničkog mosta dva su skretanja desno. Oba nas vode do vodopada i penjališta Zarečki krov.
Iz pravca Pule:
Pazin zaobiđemo novom zaobilaznicom (pravac Rijeka) i sa nje siđemo na prvom slijedećem izlazu (Pazin istok), te vozimo prema gradu.Na ravnom dijelu ceste nakon prelaska ispod željezničkog mosta dva su skretanja desno. Oba nas vode do vodopada i penjališta Zarečki krov.
Iz pravca Poreča:
Kroz centar Pazina slijedimo putokaze za tunel Učku do izlaska iz grada. Nakon Mosta Krasa slijedi nizbrdica pa ravnica na kojoj silazimo sa asfalta lijevo na jedan od dva kolska puta. Oba će nas dovesti na Zarečki krov.

Više:
Barijera
Kataklizma
Stijena 1
Stijena 2

Penjalište LIDO

Prilaz:
iz pravca Pule i Poreča:

kroz centar Pazina; slijediti oznake za Rijeku i tunel Učka; 150 m nakon benzinske skrenuti lijevo za Grdoselo, nakon prelaska mosta Dušani stajemo na uzbrdici desno iznad kanjona Pazinčice. Do podnožja penjališta silazimo po stepenicama s desne strane.
iz pravca tunela Učka:
izlazimo s brze ceste na izlazu Pazin istok, te vozimo prema gradu. Nakon željezničke stanice skrećemo desno za Grdoselo. Nakon prelaska mosta Dušani stajemo na uzbrdici desno iznad kanjona Pazinčice. Do podnožja penjališta silazimo po stepenicama s desne strane.

Karakteristike penjališta:
Sivi vapnenac, ploče, visina od 7 - 15 m

Više>>>

 

Penjalište VELA DRAGA

Copyright Central Istria 2014. - 2018.