Natječaji

Natječaj za stručno osposobljavanje u Turističkom uredu

Turistička zajednica središnje Istre raspisuje:

N A T J E Č A J

 ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

u Turističkom uredu na puno radno vrijeme

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završena srednja škola (4 godine)

2. poznavanje dva svjetska jezika (poželjno njemački i engleski)

3. poznavanje rada na osobnom računalu (word, excel, internet)

4. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Životopis
  • Prijavu
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi (obrazovanju)
  • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu).

Natječaj traje do 01. prosinca 2018., a kandidati potrebnu dokumentaciju, koja potvrđuje gore navedene uvjete zajedno s životopisom i prijavom dostavljaju na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, p.p. 3, 52000 Pazin, s naznakom “za natječaj” ili mailom na: info@central-istria.com

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica središnje Istre zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Objavljeno: 21.11.2018. (HZZ objava)

Odluka o imenovanju direktorice

Javni natječaj za direktora/icu TZSI objavljen 13.05.2016.

U skladu s člancima 17. točka 6. i člankom 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te člancima 29. i 46. Statuta Turističke zajednice središnje Istre („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/10) Turističko vijeće je na 11. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijelo:     
ODLUKU o imenovanju direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Sanja Kantaruti imenuje se direktoricom Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Copyright Central Istria 2019.