Pazin 18.9°C u 20:00 sati

Natječaji

Natječaj za zapošljavanje u Turističkom uredu

Turistička zajednica središnje Istre na temelju odluke Turističkog vijeća raspisuje:

N A T J E Č A J

 za radno mjesto POMOĆNI RADNIK/ICA ZA LOGISTIČKE POSLOVE

u Turističkom uredu na određeno vrijeme na pola radnog vremena u trajanju od šest mjeseci s mogućnošću produživanja ugovora

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završena srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju

2. godinu dana radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

3. poznavanje dva svjetska jezika (poželjno njemački i engleski)

4. poznavanje rada na osobnom računalu

5. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Životopis
  • Presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi (obrazovanju)
  • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu)

Natječaj traje do 31. ožujka 2017., a kandidati potrebnu dokumentaciju, koja potvrđuje gore navedene uvjete zajedno s životopisom i prijavom dostavljaju na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, p.p. 3, 52000 Pazin, s naznakom “za natječaj”.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica središnje Istre zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Objavljeno: 22.03.2017.

Odluka o imenovanju direktorice

Javni natječaj za direktora/icu TZSI objavljen 13.05.2016.

U skladu s člancima 17. točka 6. i člankom 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te člancima 29. i 46. Statuta Turističke zajednice središnje Istre („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/10) Turističko vijeće je na 11. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijelo:     
ODLUKU o imenovanju direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Sanja Kantaruti imenuje se direktoricom Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Copyright Central Istria 2014. - 2018.