Pazin -4.7°C u 23:07 sati

Sponzorstva

Javni poziv - Potpore manifestacijama u 2019. godini

U skladu sa Zakonom  o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog  turizma (Narodne novine broj 152/08), članak 32. stavak 11. i Statuta Turističke zajednice središnje Istre (Službene novine Grada Pazina 08/10), članak 9. stavak 11., dana 21.11.2018. godine Turistička zajednica središnje Istre objavljuje

JAVNI POZIV

za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa
„Potpore manifestacijama“ u 2019. godini

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice središnje Istre (dalje u tekstu: TZSI) za manifestacije koje podižu kvalitetu turističke ponude središnje Istre, doprinose rastu broja gostiju i povećanju potrošnje, posebice u pred- i podsezonskom (dalje: PPS) razdoblju, u smislu ovog Javnog poziva, PPS razdobljem smatra se razdoblje od 01.01. do 14.06. i od 16.09. do 31.12., te promoviraju središnju Istru kao zanimljivo turističko odredište.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to:
1. kulturno-zabavnih manifestacija,
2. sportskih manifestacija,
3. eno-gastronomskih manifestacija,
4. ostalih manifestacija.

Bespovratna sredstva mogu se koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2019. godini te su namijenjena za:

 • troškove programa (izvođači) i najma opreme (pozornica, audio i vizualna tehnika…),
 • potrošni materijal koji je potreban u realizaciji manifestacije,
 • najam prostora,
 • troškove promotivnog materijala i promociju,
 • troškove izvođača (smještaj, putni troškovi),
 • zaštitarske usluge,
 • druge opravdane troškove navedene u prijavi.

 Bespovratna sredstva ne mogu se koristiti za:

 • kupnju prijevoznih sredstava i nekretnina,
 • troškove redovnog poslovanja organizatora (pokriće gubitka, plaće, druge naknade i slično),
 • izradu dokumentacije (elaborati, studije, projekti),
 • ostale troškove koji nisu vezani uz realizaciju manifestacije.

Korisnici sredstava:

 • trgovačka društva,
 • obrti,
 • zadruge,
 • udruge,
 • jedinice lokalne samouprave,
 • kulturne i javne ustanove,
 • ostale pravne osobe.

 Organizatori koji nisu u potpunosti podmirili boravišnu pristojbu i turističku članarinu, ne mogu se kandidirati, kao ni oni koji u prethodne dvije godine nisu izvršili ugovorne obveze prema TZSI ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva. Samo jedan organizator/suorganizator može kandidirati za bespovratna sredstva te ukoliko se više (su)organizatora kandidira za istu manifestaciju, sredstva može dobiti samo glavni organizator.

Kriteriji odabira dodijele potpore:

Prilikom odabira manifestacija, polazit će se od važnosti značaja za turizam središnje Istre i njegovu promociju, a posebno:

 • značaj manifestacije za doprinos obogaćivanja turističke ponude i produženja turističke sezone u središnjoj Istri,
 • vrijeme održavanja i trajanje manifestacije,
 • osigurana sredstva iz vlastitih sredstava,
 • promocija manifestacije,
 • medijska pokrivenost manifestacije,
 • ekonomski i ostali učinci manifestacije.

Potrebna dokumentacija

Za dodjelu bespovratnih sredstava, organizator mora dostaviti:

 • potpuno ispunjen zahtjev za dodjelu financijske potpore za manifestacije u 2019. godini (priložiti i troškovnik)
 • dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra).

Prije donošenja konačne odluke o odabiru, TZSI zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

Krajnji rok za dostavu prijava/zahtjeva je 03. prosinac 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 03.prosinca 2018.).

Zahtjevi se dostavljaju na adresu:

Turistička zajednica središnje Istre
Ulica Velog Jože 1, 52 000 Pazin

(Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore manifestacijama“ u 2019. godini)

Kandidature koje se neće razmatrati:

 • Kandidature s nepotpunom dokumentacijom,
 • Kandidature koje ne budu dostavljene u zadanom roku,
 • Organizatori koji su dužnici plaćanja (boravišne pristojbe i/ili turističke članarine).

Organizator, kojemu budu odobrena bespovratna sredstva potpore, sklapa ugovor s TZSI (prije održavanja manifestacije), u kojem je uređen: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata sredstava, nadzor korištenja potpore i ostala pitanja vezana uz realizaciju manifestacije.

Način isplate potpore

TZSI će odobrena sredstava doznačiti organizatoru po završetku odrađene manifestacije i po primitku cjelokupne popratne dokumentacije:

 • Izvješće o realizaciji manifestacije i utrošenim sredstvima potpore te popratna dokumentacija (bankarski izvodi koji dokazuju izvršena plaćanja, kopije ugovora i slično),
 • Foto ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija manifestacije,
 • dokaznice o isticanju logotipa TZSI na svim promotivnim tiskanim materijalima i vizualima kao i u medijskim objavama;
 • Računi i ostali dokumenti realizacije manifestacije (računi izvođača, oglašavanja, dokaz o medijskoj pokrivenosti i dr.).

TZSI ima pravo provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

Dodatne informacije:

Usmenim putem u uredu TZSI ili pismenim putem na e-mail info@central-istria.com.

JAVNI POZIV (pdf)
ZAHTJEV ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE ZA MANIFESTACIJE U 2019.
KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE POTPORE MANIFESTACIJAMA

Potpore manifestacijama u 2018.
Potpore manifestacijama u 2017.

Javni poziv i obrazac zahtjeva dostupni su ovdje.

Obrazac IZVJEŠĆE TZ manifestacije dostupan je ovdje

Odluka o odobrenim projektima u 2017. godini >>>

Odobreni projekti 2016

Izložba vina središnje Istre (Gračišće) - 10.000,00 KN

Retro festival (Pazin) - 2.500,00 KN

Supci pod mavricu (Cerovlje) - 10.000,00 KN

10. večer folklora "Kosirići i prijatelji" - (Tinjan) - 2.500,00 KN

Međunarodni pjesnički festival More na dlanu (Pazin) - 1.000,00 KN

Odobreni projekti 2015

Žive jaslice (Sveti Lovreč) - 10.000,00 KN

Žive jaslice (Gračišće) - 10.000,00 KN

Dani meda (Pazin) - 10.000,00 KN

Održavanje i provjera biciklističkih ruta - BK MTB Istra - 5.000,00 KN

Retro festival (Pazin) - 2.500,00 KN

Veseli prosinac (Pazin) - 3.500,00 KN

Festival palačinki (Pazin) - 5.000,00 KN

ISAP (Tinjan) - 10.000,00 KN

Označavanje i održavanje planinarskih staza (PD Pazinka, Pazin) - 5.000,00 KN

Legendfest (Pićan) - 3.000,00 KN

Kosirići i prijatelji (Tinjan) - 1.000,00 KN

Tradinetno (Pazin) - 2.000,00 KN

Odobreni projekti prije 2015

S klobasicon u EU (Sveti Petar u Šumi) - 4.000,00 KN

Gastro okusi Istre (Pazin) - 15.000,00 KN

Boldanim slovima označeni su projekti koji su nakon dostave traženog izvješća organizatora i plaćeni.

Copyright Central Istria 2018.