ISTRA INFO COVID-19

Karobjanka

KAROJBA - Valigaštar - Badavca - KVEŠTI - LIVAKI - Sopajac -Badavca - ŠKROPETI - MOTOVUNSKI NOVAKI - KALDIR - Šublenta - Parenzana - ŠPINOVCI - PAHOVIĆI - MOČITADA - RADOSLAVI - KRAMARI - KUZMI - MOČIBOBI - KAROJBA

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti