ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Kultura

Pazinski kaštel

Najveći kaštel u Istri

Etnografski muzej Istre

Muzej, Pazinski kaštel

Muzej grada Pazina

Muzej, Pazinski kaštel

Sveta Marija na Škriljinah

Ciklus fresaka, Beram

Župna crkva Svetog Nikole

Ciklus fresaka, Pazin

Franjevački samostan

Samostanski kompleks i crkva, Pazin

Rodna kuća Jurja Dobrile

Veli Ježenj kraj Pazina

Crkva Sv. Katarine

Freska Živi križ, Lindar

Kuća fresaka u Draguću

Izložba, multimedijski prostor i info punkt

Crkva Sv. Roka

Freske, Draguć

Kaštel Possert

Cerovlje, Paz

Kaštel u Pazu

Cerovlje, Paz

Katinina kuća

Izložbeni prostor, Gračišće

Crkva Majke Božje na Placu

Freske, Gračišće

Crkva Sv. Nikole

Freske, Rakotule

Boljunski kaštel

Boljun, Lupoglav

Crkva Sv. Mihovila

Freske, Pićan

Crkva Navještenja BDM

Barokna crkva, Pićan

Crkva Sv. Martina

Romanička bazilika, freske, Sveti Lovreč

Zbirka Depiera

Obilje značajnih artefakata iz prošlosti Tinjana i okolice

Crkva Sv. Šimuna i Jude Tadeja

Kasnobarokna crkva, Tinjan

Info centar Sveti Lovreč

Info centar, Sveti Lovreč

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2023. Pravila Privatnosti