Priroda

Dolina Pazinčice

Pazinski potok ili Pazinčica nastaje iz tri manja potoka, Lipe, Rakova potoka i Borutskog potoka, te potom sa sjeverne strane ulazi u Pazinsku kotlinu. Ovdje nailazi na kraški teren pa u svom toku do Pazina formira brojne veće ili manje kaskade, prave male slapove i jezerca, od kojih su neka ljeti pogodna i za kupanje.

Najzanimljiviji su Pazinski krov i Zarečki krov. Dolina Pazinskog potoka, zajedno s Pazinskom jamom u kojoj potok ponire, atraktivno je prirodno područje koje privlači brojne ljubitelje prirode - bicikliste, penjače, šetače i ribolovce. U prošlosti je snaga vode Pazinčice korištena za pokretanje brojnih mlinova čiji su ostaci i danas vidljivi duž potoka.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti