ISTRA INFO COVID-19

Priroda

Dolina Pazinčice

Pazinski potok ili Pazinčica nastaje iz tri manja potoka, Lipe, Rakova potoka i Borutskog potoka te potom sa sjeverne strane ulazi u Pazinsku kotlinu. Ovdje nailazi na kraški teren pa u svom toku do Pazina formira brojne veće ili manje kaskade, prave male slapove i jezerca od kojih su neka ljeti pogodna i za kupanje.

Najzanimljiviji su Pazinski krov i Zarečki krov. Dolina Pazinskog potoka, zajedno s Pazinskom jamom u kojoj potok ponire, atraktivno je prirodno područje koje privlači brojne ljubitelje prirode - bicikliste, penjače, šetače i ribolovce. U prošlosti je snaga vode Pazinčice korištena za pokretanje brojnih mlinova čiji su ostaci i danas vidljivi duž potoka.

Uz dio Pazinčice može se prošetati označenom stazom br. 713 "Đir do Pazinskog potoka"

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti