ISTRA INFO COVID-19

Priroda

Draga podno Tinjana

Tinjanska draga (ili vala) samo je dio najduže drage u Hrvatskoj - Limske drage koja je, s Limskim zaljevom, duga oko 40 km. Pretpostavlja se da je cijela Limska draga u prošlosti bila korito rijeke, vjerojatno Pazinčice koja je uzdizanjem brda Orljak promijenila smjer prema Pazinskom ponoru. 

Podno Tinjana, draga naglo mijenja svoj smjer i pruža se prema jugu, a kod Dvigrada dobiva zapadni smjer te nastavlja prema obali do Lima. Visoravan s obje strane drage visoka je preko 300 m, a u podnožju se nalaze brojne plodne ravnice na crvenoj istarskoj zemlji zvanoj terra rossa ili crvenica.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti