ISTRA INFO COVID-19

Članovi TZSI

Obvezatni članovi TZSI

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području TZSI (Grad Pazin i općine Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu (filijalu, poslovnicu, podružnicu, pogon i slično) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti utvrđenih Zakonom o članarinama turističkim zajednicama (NN 152/08) ; (NN 88/10); (NN 110/15)

Dragovoljni članovi TZSI

Pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice u smislu članka 10. stavka 1. Statuta TZSI , mogu se, na vlastiti zahtjev, učlaniti u Zajednicu kao dragovoljni članovi. Dragovoljni član podnosi zahtjev za učlanjenje Skupštini Zajednice u pisanom obliku.

Visina godišnje članarine za dragovoljne članove TZ središnje Istre iznosi:

  1. za smještajne objekte van TZSI 300 kn
  2. za djelatnosti poljoprivredne proizvodnje (vinari, pčelari, maslinari, djelatnosti jahanja i sl.) 200 kn
  3. za turističke agencije izvan područja TZSI 1000 kn

Primjer Zahtjeva možete preuzeti ovdje: Zahtjev.doc

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti