Događanja

Oldrešova

Općina Cerovlje, MO Pazinski Novaki

Pazinski Novaki, Cerovlje

http://www.cerovlje.hr

Pazinski Novaki, početkom srpnja 2020.

Tradicionalna pučka fešta koja uključuje sportska takmičenja i večernju zabavu. 

 

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti