Događanja

19. Mali kanat

Pučko otvoreno učilište Pazin

Spomen dom, Pazin, Pazin

11:00

Pazin, ožujak 2020.

 Susret pjevačkih zborova djece i mladeži u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Pazin

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti