Događanja

Stand up comedy SplickaScena

Pučko otvoreno učilište Pazin

Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin

052 624 333

www

19:00

Pazin, 18.01.2020.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti