Događanja

Rim

Grad Pazin

+385(0)624 111

[email protected]

http://www.pazin.hr

Pazin, početkom kolovoza 2020.

Pazinski franjevci kao svoj najveći blagdan, slave Rim ili Porcijunkulu. Crkva je redu Svetog Franje dala privilegij, da oni koji na dan 2. kolovoza pohode crkvu Gospe od Anđela u Asisiju dobiju oprost grijeha. Taj se običaj proširio i na mnoge franjevačke crkve, a među njima i pazinsku, pa tako svake godine za Rim pazinsku franjevačku crkvu pohodi mnoštvo hodočasnika iz raznih krajeva svijeta.
Taj se blagdan s vremenom pretvorio u najveću pazinsku godišnju feštu, koja se protegne do kasno u noć, kada na glavnom gradskom trgu nastupaju poznata glazbena imena, a slavi se prvu subotu nakon 02.08.

  • Ponuda smještaja
  • Ponuda hrane
  • Wi-Fi
Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti