ISTRA INFO COVID-19

Događanja

41. Smotra narodne glazbe i plesa zapadne i središnje Istre

Sveti Lovreč, srpanj

Cilj manifestacije je očuvanje istarske tradicije kroz istarski kanat, melos i ples. U programu nastupaju mnogobrojna folklorna društa, KUD-ovi i pojedinci, mogu se čuti kante na tanko i debelo, svira se na mih, veliku i malu sopelu, šurle, a pleše će se balun, mazurka, stara polka. Osim na hrvatskom jeziku i istarskom dijalektu pjeva se i na talijanskom jeziku. Nakon završetka programa, fešta se sa Place seli na Gradski trg uz glazbu i ples i do kasnih večernjih sati.


Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2021. Pravila Privatnosti