Događanja

Proslava blagdana Sv. Marije Velike

Kringa, sredina kolovoza 2020.

U sklopu tradicionalne proslave blagdana Sv. Marije Velike organizira se manifestacija koja svojom tematikom privlači turiste koji ljetuju na obali, ali i turiste koji u velikom broju ljetuju u vilama na području Općine Tinjan. Promovira se autohtona gastronomska ponuda ruralne Istre, na štandovima tijekom popodneva i večeri nude se domaći suhomesnati proizvodi pršut, kobasice, ombolo, domaći sir, maslinovo ulje i vino, čime proizvođači dobivaju priliku plasirati svoj proizvod na tržište, a turisti dobivaju priliku kupiti originalni suvenir iz Istre. Također se domaćim i stranim turistima promoviraju kulturne znamenitosti ovoga kraja posebice starogradska jezgra Kringe, valorizira se legenda o vampiru Juri Grandu, omogućuje im sudjelovanje u izgradnji Europskog suhozida, a promoviraju se i prirodne ljepote ovoga kraja posebice Draga.U sklopu manifestacije organizira se plesna zabava uz koncerte domaćih izvođača.

 

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti