Događanja

Koncert za glas i gitaru

Pučko otvoreno učilište Pazin

Spomen dom, Pazin, Pazin

+385 (0)52 624 333

e-mail

www

Pazin, 04.04.2019.

Koncert za glas i gitaru: Nataša Antoniazzo - mezzosopran i Tvrtko Sarić - gitara. Pokrovitelj: Ministarstvo kulture RH

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti