Događanja

Kazališna predstava: Sve o muškarcima

Pučko otvoreno učilište Pazin

Šetalište pazinske gimnazije 1, Pazin, Pazin

052 624 333

www

20:00

Pazin, 06.03.2020.

Miro Gavran: Sve o muškarcima

Režija: Mladena Gavran | Glume: Vedran Komerički, Tomislav Krstanović, Rade Radolović | Teatar Gavran

Nakon predstave “Sve o ženama” Miro Gavran zaronio je i u svijet muškaraca te na dinamičan i humorističan način na sceni prikazao život iz muške perspektive. U komediji “Sve o muškarcima” tri mlada i talentirana glumca, od kojih je svaki utjelovio više različitih uloga, uspješno su prikazala probleme i situacije s kojima se muškarac današnjice susreće.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti