ISTRA INFO COVID-19

Istarsko govedo - boškarin

Istarski boškarin

Boškarin je autohtono istarsko govedo, koje se nekada u Istri koristilo za rad u polju, oranje plugom i vuču kola. Kako je s vremenom došlo do modernizacije u poljoprivredi i uvođenja suvremenih strojeva za rad, a koji su zamijenili primarnu funkciju boškarina, njihov se broj u Istri drastično smanjio. Iz tih je razloga prije dvadesetak godina boškarin bio na rubu izumiranja te ih je preostalo još samo stotinjak. Danas je spašen od izumiranja, uglavnom zahvaljujući lokalnoj vlasti, koja je pokrenula nekoliko programa za zaštitu uzgoja boškarina i to pod upravom Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI) d.o.o. Istarski boškarin danas broji oko 2500 grla i smatra ga se gastronomskom delicijom te je njegovo meso postalo sastavni dio tradicionalne istarske kuhinje.

Boškarine možete uživo vidjeti, uz prethodnu najavu, na RANCHU KUKIĆ
Jadrohi 10, Gračišće
mob. 098 9473 740 Suzana Kukić

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2023. Pravila Privatnosti