Proizvođači pršuta

Proizvođači pršuta

Pršuti Antolović

Bašići, Tinjan

Pršutana Dujmović

Kućići, Kringa

Pršutana Jelenić

Slavčići, Sv. Petar u Šumi

Pršuti Milohanić

Milohanići, Tinjan

Pršutana Tomažova

Vošteni, Sveti Lovreč

Pisinium

Pazin

Pršuti Radetić

Kringa, Tinjan

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti