Naši turistički vodiči

Anatolij Varvaruk

+385(0)91 572 5148

a.varvaruk@mail.ru

vlastiti web

Jezici: hrvatski, ruski, ukrajinski
Licencirani biciklistički i planinarski vodič.

Anna Kuzma Matić

+385(0)98 183 4141

kanna83@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski 

Dalibor Jakovčić

+385(0)98 168 4149

dalibor.jakovcic@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, njemački
Licencirani jezici: hrvatski, engleski

Licencirani turistički vodič za: Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju.
Planinarski vodič.

Eda Sandalj

+385(0)98 959 0533

eda.sandalj@yahoo.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski, francuski

Helena Žužić

+385(0)91 547 3976

x_maggio@yahoo.com

Jezici: hrvatski, engleski, španjolski, talijanski

Irena Vretenar

Jezici: Hrvatski, engleski i švedski
Licencirani vodič za: Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju

Karina Jurman

+385(0)98 596 100

karina.jurman@pu.t-com.hr

Jezici: švedski, engleski i hrvatski jezik
Licencirani vodič za: Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju

Lenka Šajina

+385(0)98 176 3340

lenkasajina@gmail.com

Jezici: hrvatski, njemački

Mirjana Monas

+385(0)99 345 68 82, +385(0)52 621 340

mirjana.monas@gmail.com

vlastiti web

Jezici: hrvatski, švedski
Licencirani vodič za: Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju

Rafaela Leši

+385(0)91 880 2698

rafy84@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski

Romina Načinović

+385(0)95 530 7024

n_romin@yahoo.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski, španjolski

Tatjana Družetić

+385(0)91 510 3138

tanjadru@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, francuski

Vesna Drndić

Jezici: hrvatski, engleski, francuski, talijanski

Željko Šperanda, mag.ek

Jezici: engleski, španjolski, hrvatski

Ivana Sloković Mates

+385(0)91 541 9135, +385(0)99 676 3321

ivana.smates@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski

Kristina Gržić

+385(0)98 9123 514

kgrzic@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski

Kristina Načinović Jakovčić

+385(0)98 965 7002

knacinovic@gmail.com

Jezici: engleski, talijanski, hrvatski

Maja Lerga

+385(0)91 725 1995

majalerga1980@gmail.com

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski

Matea Dušić

+385(0)95 908 1608

matea@windowslive.com  

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski

Paloma Fonović

+385(0)98 9422 888

francais0304@gmail.com

Jezici: engleski, talijanski, francuski, hrvatski

Elena Šestan

+385(0)91 517 4845

elena.sestan@pu.t-com.hr 

Jezici: hrvatski, engleski, francuski

Larisa Močibob

+385(0)98 987 0883

larisa@optinet.hr

Jezici: hrvatski, ruski

Andrea Milotić

+385(0)91 579 3212

andrea.milotic@gmail.com

Jezici: njemački, hrvatski

Karla Čerljenko Bulić

+385(0)98 963 8244

kcerljenko@net.hr

Jezici: hrvatski, engleski, talijanski

Radenko Sloković

+385 (0)91 769 4727

oknedar@gmail.com

vlastiti web

Jezici: hrvatski, njemački, engleski

Daliborka Simić

+385 (0)98 535 268

daliborka.simic@gmail.com

Jezici: hrvatski, njemački, engleski

Ardeja Grgurić

+385(0)91 892 2707

ardejagr@gmail.com

Jezici: hrvatski, enleski
Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2019. Pravila Privatnosti