ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Sveta Marija na Škriljinah

Župa Beram

+385(0) 52 622 903, (0)91 580 6083

po najavi / on request

Ciklus fresaka, Beram

Crkva sv. Marije na Škriljinah, smještena na groblju kilometar sjeveroistočno od Berma, u svojoj unutrašnjosti čuva jedno od najvrjednijih ostvarenja istarskog srednjovjekovnog slikarstva. Dobro sačuvane kasnogotičke freske gotovo u potpunosti prekrivaju unutrašnje zidove crkvice, a djelo su majstora Vincenta iz Kastva. Slike su rađene po narudžbi beramske bratovštine sv. Marije tako da je glavnina prostora na freskama posvećena scenama iz Marijina i Isusovog života.

Najsnažniji dojam pobuđuje freska Ples mrtvaca gdje, ruku pod ruku sa Smrti, pred našim očima plešu kraljevi, trgovci, kardinali pa i sam papa. U XVIII. stoljeću, u razdoblju baroka, crkvica je proširena i renovirana, pri čemu je dio fresaka oštećen ili uništen. Sve su freske tada prefarbane i sakrivene, a ponovno su otkrivene i restaurirane 1913. godine.

Posjete su moguće uz prethodnu najavu na broj mobitela: 091 580 6083 (Sonja Šestan) ili pri dolasku u Beram potražite adresu Beram 38. 

Cijena ulaznice: 20 kn
Grupe, učenici, studenti: 10 kn

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti