ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Župna crkva Svetog Nikole

Župni ured Pazin

+385 (0)52 622 198

[email protected]

ljeti/Summer 09:30-12:30, ostalo/ rest of Year: po najavi/ on request

Ciklus fresaka, Pazin

Crkva je, u prvotnom obliku, podignuta 1266. godine, a nadograđivana je tijekom 15. i 18. stoljeća. Posebnu zanimljivost predstavlja mrežasti gotički svod prezbiterija s ciklusom fresaka naslikanim oko 1460. godine.

Te freske spadaju u sam vrh kasnogotičkih likovnih ostvarenja u Istri. Isti način gradnje svoda koristio se kasnije pri gradnji još nekih istarskih crkava, pa i one u pazinskom Franjevačkom samostanu. Velike crkvene orgulje djelo su Gaetana Callida, a potiču iz 1780. godine. Uz crkvu je 1705. godine podignut 45 m visok zvonik.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti