ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Crkva Sv. Katarine

Župa Lindar

+385 (0)52 640 006

po najavi / on request

Freska Živi križ, Lindar

Crkva svete Katarine, sagrađena je 1392. godine te je sve do 1860. godine služila kao župna crkva. Najpoznatiji je kulturni spomenik Lindara zbog neobične i jedinstvene freske „Živi križ“ koja se nalazi u unutrašnjosti. Freska je naslikana 1409. godine kako nam svjedoči glagoljski natpis na slici, a prikazuje alegorijski prikaz scene Raspeća pri čemu se krakovi križa pretvaraju u četiri žive ruke. Nedavnim restauracijama otkriveni su ostaci fresaka i na zidu svetišta, a prikazuju scenu Judinog poljupca. Na pročelju crkvice je preslica bez zvona, a ispred crkve je pridodan trijem s gotički profiliranim prolazima. Drveni rezbareni oltar potječe iz 1770., a oltarna slika iz XVII. stoljeća.

Potpun doživljaj freske dobit ćemo ako sa sobom uzmemo opis i tumačenje koje je još 1951. publicirao dr. Branko Fučić: "Među brojnim srednjovjekovnim spomenicima zidnog slikarstva u Istri svraća na sebe posebnu pažnju gotovo nepoznato djelo na ziđu kapele sv. Katarine u Lindaru. I svojim slikarskim osobinama i svojim sadržajem ono je jedinstveno u baštini naše kulturne i umjetničke prošlosti. Iako srednji lik na toj slici predstavlja Krista, razapetog na križu, ona ipak ne prikazuje Raspeće u onom obliku u kakvom smo ga navikli gledati na slikama u našim crkvama. U Lindaru nije prikazano Raspeće kao povijesni događaj na brdu Kalvariji, gdje se u času Kristove smiriti vide pod drvom križa Bogorodica, sv. Ivan, žene, Židovi i vojnici. ....>>> više

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti