ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Pavlinski samostan i crkva Sv. Petra i Pavla

Sv. Petar u Šumi 1, Sveti Petar u Šumi

+385 (0)99 311 2027

[email protected]

po najavi / on request

Sveti Petar u Šumi

PAVLINSKI SAMOSTAN  I CRKVA SV.PETRA I PAVLA - prvotno benediktinski no 1459. predan pavlinima - bijelim fratrima, koji su samostan obnovili. Zanimljivo je da su klaustar uredili tako da u podnožju postavili nove renesansne stupove, a stare romaničke premjestili na kat iznad. Samostansku crkvu Svetog Petra i Pavla Apostola su tada obnovili u gotičkom stilu. Ponovo je posvećena 1755. s baroknim pročeljem, a u istom je stilu, kakav susrećemo vrlo rijetko u Istri, bogato opremljena i unutrašnjost crkve.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti