ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Crkva Sv. Martina

Općina Sv. Lovreč, Župni ured Sv. Lovreč

Trg Placeta, Sveti Lovreč

+385 (0) 95 814 3512

po najavi / on request

Romanička bazilika, freske, Sveti Lovreč

Najveća romanička crkva Istre u unutrašnjosti je ukrašena freskama koje datiraju još u 11. stoljeće što ih čini jedne od najstarijih na istarskom poluotoku.
Župna crkva sv. Martina bazilikalna je trobrodna građevina s tri apside, sagrađena u 11., a obnovljena sredinom 20. stoljeća. Uz njezin južni zid naslonjena je gradska loža, a crkva je sv. Martina ujedno i najveća romanička crkva u Istri s jednima od najstarijih sačuvanih fresaka. U sjevernoj i južnoj apsidi ove trobrodne građevine nedavno su restaurirane freske, nastale za vrijeme Otonske renesanse, a ovako kvalitetno slikarstvo nije sačuvano niti na izvorištima ovog stila. Najočuvaniji su monumentalni likovi svetaca u južnoj apsidi, a u konhi apside Krist u raskoraku okružen je arkanđelima. Ikonografija ovog prikaza kasnoantičkog je porijekla. Iako su prikazi likova individualni, detalji se ipak šablonski ponavljaju. Osnovno izražajno sredstvo autora je boja, što vjerojatno potječe sa sjevernoitalskog prostora. Ostaci ovih fresaka u donjem djelu sjeverne apside ne mogu se precizno protumačiti jer su uništeni kasnijim gotičkim slojem. Mlađi sloj zidnih slika u sjevernoj apsidi može se povezati s onima u Prodolu zbog jedinstvene bordure s antropomorfnim suncem. Datiraju u 14. stoljeće, a rađene su pod talijanskim utjecajem.

Crkva posjeduje i najstarije orgulje u Istri, rad majstora Petra Nakića (Pietro Nacchini) iz 1735. godine, a restaurirane su 2013. godine.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti