ISTRA INFO COVID-19

Kultura

Crkva Sv. Šimuna i Jude Tadeja

Župni ured Tinjan

Tinjan

+385 (52) 626 016

Kasnobarokna crkva, Tinjan

Župna crkva iz 18. st zanimljiv je primjer kasnoga baroka u Istri. Nad ulaznim vratima nalazi se kip Bogorodice s djetetom, a sa strane kipovi sv. Šimuna i sv. Jude Tadeja. Od crkve odvojeni zvonik sagrađen je 1762. godine, i visok je 28 metara. Razlikuje se od većine istarskih zvonika po svom kruništu, što daje poseban pečat vizuri Tinjana.

Za posjete Crkvi Sv. Šimuna i Jude Tadeja ili kapeli Sv. Križa obratite se u Župni ured Tinjan. Tel: +385 (52) 626 016

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti