ISTRA INFO COVID-19

Free wi-fi & hotspots

Free WiFi u Pazinu i okolici

U najvećim turističkim mjestima Istre, ali i onim manjima u unutrašnjosti poluotoka, uspostavljena je wireless komunikacijska mreža (WiFi mreža) Hotspot Croatia. Uspostavljeno je 97 Hotspot pristupnih točaka na 33 lokacije na javnim površinama: trgovi, ulice, parkovi, rive i prostori blizu poznatih znamenitosti. 

Prilikom spajanja na mrežu Hotspot Croatia WiFi free pojavljuje se destinacijski web portal Istre koji omogućava detaljno informiranje o regiji, o događanjima, smještaju i turističkim mogućnostima te Vam pruža besplatan pristup internetu i uslugama (web, mail, društvene mreže...).

U Pazinu osim toga postoji i PazinFree mreža, a besplatan WiFi postoji i u najvećem broju pazinskih kafića, gdje ćete dobiti kućnu lozinku za besplatno spajanje. Ugodno surfanje!

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti