ISTRA INFO COVID-19

Hrvatska 365

Cilj projekta Hrvatska 365 (ili projekt PPS) je poticanje razvoja atraktivne i konkurentne destinacijske ponude s dodanom vrijednošću u razdoblju pred i posezone (PPS razdoblje) te uspješne tržišne komunikacije koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji Hrvatske kao destinacije koja ima atraktivnu ponudu u PPS razdoblju.

Oznaku „PPS destinacija“ dobit će i destinacija Središnja Istra, koju čine Turistička zajednica Općine Motovun i Turistička zajednica središnje Istre, ukoliko se uspiju zadovoljiti postavljeni uvjeti:

 

U PPS razdoblju (a to je za Središnju Istru 01.05. do 30.06. i od 01.09. do 31.10.) treba biti osigurana raspoloživost/poslovna aktivnost sljedeće temeljne ponude na destinaciji:

a)      Smještajna ponuda:

 • raspoloživost najmanje 50% smještajnih kapaciteta iz skupine „Hoteli“ (mjereno brojem kreveta), od čega najmanje 200 kreveta mora biti u objektima vrste „Hotel“ i/ili „Aparthotel“
 • raspoloživost najmanje 5% smještajnih kapaciteta iz ostalih vrsta objekata za smještaj (mjereno brojem kreveta).

Iznimno, destinacija na kontinentu (a tu spadamo smo mi :-)) mora imati raspoloživost smještajnih kapaciteta od ukupno najmanje 80 kreveta vrste „Hoteli“.

b)      Ostala ponuda:    

 • poslovna aktivnost najmanje 50% ugostiteljskih objekata iz skupine «Restorani» (restoran, pizzeria, bistro, slastičarnica i dr.),
 • poslovna aktivnost najmanje 50% ugostiteljskih objekata iz skupine «Barovi» (caffe bar, pivnica, konoba, disco club, noćni klub i dr.),
 • poslovna aktivnost najmanje jedne turističke agencije koja ima objavljene vlastite programe paket aranžmana, izleta ili druge tematske proizvode na PPS destinaciji,
 • poslovna aktivnost najmanje 50% prodavaonica trgovine na malo (hrana, piće, higijenske potrepštine, novine, odjeća, obuća i dr.) uz uvjet da u svakom slučaju posluje barem jedna prodavaonica za prodaju hrane, pića, higijenskih potrepština i novina na području svakog grada i/ili općine koji je osnivač PPS kluba,
 • poslovna aktivnost najmanje jedne ljekarne i jednog liječnika opće prakse,
 • poslovna aktivnost najmanje jedne poslovnice sljedećih uslužnih djelatnosti: banka, mjenjačnica, pošta, frizerski salon, benzinska postaja i dr.,
 • poslovna aktivnost barem jednog bankomata dostupnog 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu,
 • poslovna aktivnost najmanje jedne ustanove koja pruža usluge od značaja za kulturnu, sportsku i drugu turističku ponudu.

 

S ciljem koordiniranja svih aktivnosti ključnih dionika ponude na destinaciji i osiguranja ispunjenja općih i posebnih uvjeta, osnovat će se Destinacijski PPS klub "Središnja Istra". Djelovanje i osnivanje destinacijskog PPS kluba definirano je Pravilima za osnivanje i djelovanje destinacijskog „PPS KLUBA“ koja su objavljena na Internet stranicama HTZ-a, a klub će se smatrati osnovanim kada Turistička vijeća obje TZ prihvate konačan tekst Pravila.

Pravila-za-osnivanje-i-djelovanje-destinacijskog-PPS-KLUBA Središnja Istra -prijedlog.pdf

 

Osnivači PPS kluba Središnja Istra su Turistička zajednica Općine Motovun i Turistička zajednica Središnje Istre koje su svoje međusobne odnose regulirale 30.03. sporazumom kojim je uređeno slijedeće:

 • naziv PPS destinacije : Središnja Istra
 • obuhvat područja PPS destinacije : područje Općine Motovun, na kojem djeluje TZ Općine Motovun i područja općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan i područje Grada Pazina na kojima djeluje TZ Središnje Istre.
 • trajanje PPS razdoblja na PPS destinaciji je 01.05. do 30.06. i od 01.09. do 31.10.
 • dvije ključne grupe proizvoda za PPS destinaciju, sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (NN 55/13) su: kultura i aktivni odmor
 • dvije ključne emitivne geo zone/regije za PPS destinaciju su: Beč i München

Sporazumoj je uređeno i slijedeće:

 • način osnivanja PPS kluba
 • način obavljanja administrativnih i drugih poslova PPS kluba
 • način i pravila djelovanja PPS kluba
 • način upravljanja PPS klubom
 • način vođenja jedinstvenih popisa ili odgovarajućih registara članova PPS kluba
 • način zajedničkog predstavljanja i zastupanja destinacije i obavljanja određenih poslova PPS kluba
 • Administrativne i druge poslove za PPS obavljat će Turistička zajednica Središnje Istre, Pazin, kaja je i nadležna za PPS destinaciju.
Postanite i Vi članovi Kluba!

Ukoliko se na području središnje Istre bavite turizmom ili nekom drugom s turizmom povezanom djelatnošću (vidi spisak djelatnosti ispod) možete postati član PPS kluba "Središnja Istra". Štoviše, vaše je sudjelovanje ključno za provedbu projekta, budući da će destinacije koje ne ispune gore navedene uvjete biti izostavljene iz projekta. Dovoljno je ispuniti i ovjeriti priloženu izjavu te je dostaviti e mailom na [email protected], a originale dostaviti osobno ili poštom na adresu Turističkih ureda u Pazinu ili Motovunu i to najkasnije do 30.05.2015.

Izjava-PPS-Sredisnja-Istra-2015.docx

Članovi PPS kluba Središnja Istra
Koordinacijski odbor PPS kluba Središnja Istra

Iva Jeletić - direktorica TZ Motovun
- direktor/ica TZ Središnje Istre
Ana Stojšić - predstavnik Općine Cerovlje
Franko Baxa - predstavnik Općine Lupoglav
- predstavnik Općine Graćišće
- predstavnik Općine Karojba
Matej Selar - predstavnik Općine Pićan
- predstavnik Grada Pazina
Suzana Matošević - predstavnik Općine Sveti Lovreč
- predstavnik Općine Sveti Petar u Šumi
Martina Hrvatin - predstavnik Općine Tinjan

Koordinacijski odbor PPS kluba:

 • utvrđuje politiku PPS kluba
 • daje prijedloge i preporuke TZ i jedinici lokalne samouprave vezano za razvoj i promociju, te druge aktivnosti vezane za turizam destinacije u PPS razdoblju
 • daje prijedloge i preporuke članovima PPS kluba
 • daje prijedlog financijskog plana, tj. troškova djelovanja PPS kluba
 • odlučuje o osnivanju proizvodnih timova i drugih tijela prema potrebi PPS kluba, te im određuje zadatke
 • donosi odluku o prestanku članstva u PPS klubu
 • utvrđuje kriterije za prijem novih članova u PPS klub
 • odlučuje o prijemu novih članova u PPS klub
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz PPS kluba
 • određuje vrijeme i mjesto održavanja destinacijskog foruma PPS kluba.

 Sjednice Koordinacijskog odbora PPS kluba održavati se po potrebi, a u svakom slučaju jednom u tri mjeseca.

 

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti