ISTRA INFO COVID-19

Radna tijela TZSI

Predsjednik

Dužnost predsjednika Turističke zajednice središnje Istre obnaša načelnik Općine Tinjan Goran Hrvatin.

Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističkog ureda Sanjom Kantaruti priprema sjednice.

Skupština TZSI

Članovi Skupštine TZSI za razdoblje 2020. - 2024.

Najviše tijelo Turističke zajednice središnje Istre (TZSI) je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova.

Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice.

Kriterij za utvrđivanje prava članova zajednice u upravljanju Zajednicom temelje se na visini udjela člana Zajednice u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma, što je detaljno propisano u članku 16. Statuta TZ središnje Istre

U skladu sa člankom 16. stavak 2. Statuta TZSI članovi Skupštine su:

 1. Marija Miljavac
 2. Armando Lušetić
 3. Igor Lukež
 4. Dorina Geml
 5. Loredana Močibob
 6. Ivan Milotić
 7. Marija Dorotić
 8. Tina Dajčić
 9. Kristina Ivetić Žiković
 10. Irena Vretenar
Turističko Vijeće TZSI

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština. 

Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. 

Članovi Turističkog vijeća TZSI imenovani za razdoblje 2020.-2024. jesu:

 1. Ingrid Škrgat
 2. Davorka Flego
 3. Irena Zgrablić
 4. Elena Šestan
 5. Romina Brumnić
 6. Branko Zgrablić
 7. Aleana Mijandrušić
 8. Martina Hrvatin 

Predstavnik TZSI u skupštini Turističke zajednice Istarske županije: Martina Hrvatin 

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti