ISTRA INFO COVID-19

Natječaji

Javni natječaj za izbor direktora/ice TZ središnje Istre

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/19 i 42/20 ), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (Narodne novine broj 13/22), članka 38. i 39. Statuta Turističke zajednice središnje Istre (Službene novine Grada Pazina 35/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice središnje Istre o raspisivanju Javnog natječaja za direktora/icu Turističke zajednice središnje Istre donesenoj na sjednici dana 16. prosinca 2021. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice središnje Istre raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

za izbor direktora/ice Turističke zajednice središnje Istre na mandatno razdoblje od 4 godine

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme
mjesto rada: Pazin, Turistički ured Turističke zajednice središnje Istre


Cjeloviti tekst Javnog natječaja pročitajte OVDJE

Objavljeno: 11.03.20222.
Natječaj otvoren 8 dana od objave. 

ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORICE TZ SREDIŠNJE ISTRE

Oglas za radno mjesto informator/ica

Na temelju članka 40. Statuta Turističke zajednice središnje Istre (SN Grada Pazina, br. 35/2020), te Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta TZSI te sukladno članku 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koji moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada županije i glavnom uredu HTZ (NN, broj 23/17 i 72/17), direktorica Turističke zajednice središnje Istre raspisuje:

OGLAS  za radno mjesto INFORMATOR/ICA

u Turističkom uredu Turističke zajednice središnje Istre

– 1 izvršitelj/ica na određeno na puno radno vrijeme / zamjena za porodiljni dopust

Posao podrazumijeva obavljanje poslova pružanja informacija gostima i članovima TZSI, distribucije informativnih materijala i publikacija, rad na sustavu za online prijave eVisitor, evidenciju naplate boravišne pristojbe, vođenje statistike i izrade statističkih izvještaja, ažuriranje web stranica kao i ostale administrativno-tehničke poslove sukladno odlukama tijela, planovima i programima Zajednice po nalogu direktora.

Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj 82/08 i 69/17).

Cijeli tekst oglasa nalazi se OVDJE

Objavljeno 24.11.2021.

Odluka o zapošljavanju / zamjena za porodiljni dopust

Natječaj za studenta/icu za sezonski rad u Turističkom uredu TZSI

TZ središnje Istre traži studenta/icu za sezonski rad, putem Ugovora o obavljanju studentskog posla, za Turistički ured TZ središnje Istre u Pazinu.

Uvjeti:

- poznavanje rada na računalu

- aktivno znanje njemačkog i engleskog jezika, vrlo poželjno poznavanje talijanskog jezika 

- posjedovanje komunikacijskih sposobnosti

Razdoblje rada: 15.07. do 30.09.2021.

Mjesto rada: Pazin (Turistički ured TZ središnje Istre)


Prijave sa kratkim životopisom poslati do 10.07.2021 na e-mail: [email protected]com

Više informacija na tel. (052) 622 460

Natječaj za studenta/icu za sezonski rad u Svetom Lovreču

TZ središnje Istre traži studenta/icu za sezonski rad, putem Ugovora o obavljanju studentskog posla, za informativni centar u Svetom Lovreču.

Uvjeti:

- poznavanje rada na računalu

- aktivno znanje engleskog jezika, vrlo poželjno poznavanje njemačkog te talijanskog jezika 

- posjedovanje komunikacijskih sposobnosti

Razdoblje rada: 01.07. do 15.09.2021.

Mjesto rada: Sveti Lovreč (Galerija, Trg Placa)


Prijave sa kratkim životopisom poslati do 25.06.2021 na e-mail: [email protected]

Više informacija na tel. (052) 622 460

 

Natječaj za radno mjesto informator/ica

Na temelju članka 49. stavak 10. Statuta Turističke zajednice središnje Istre (SN Grada Pazina, br. 8/2010), te Pravilnika o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, direktorica Turističke zajednice središnje Istre raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto INFORMATOR/ICA

za rad u Turističkom uredu Turističke zajednice na određeno vrijeme

– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

Cijeli tekst natječaja nalazi se OVDJE

Objavljeno 31.01.2020.

Odluka o zapošljavanju nakon provedenog natječaja za radno mjesto informator/ica

Natječaj za stručno osposobljavanje u Turističkom uredu
Odluka o imenovanju direktorice

Javni natječaj za direktora/icu TZSI objavljen 13.05.2016.

U skladu s člancima 17. točka 6. i člankom 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te člancima 29. i 46. Statuta Turističke zajednice središnje Istre („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/10) Turističko vijeće je na 11. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijelo:     
ODLUKU o imenovanju direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Sanja Kantaruti imenuje se direktoricom Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti