Natječaji

Natječaj za stručno osposobljavanje u Turističkom uredu

Turistička zajednica središnje Istre raspisuje:

N A T J E Č A J

 ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

u Turističkom uredu na puno radno vrijeme

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završena srednja škola (4 godine)

2. poznavanje dva svjetska jezika (poželjno njemački i engleski)

3. poznavanje rada na osobnom računalu (word, excel, internet)

4. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Kandidat/kinja koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Životopis
  • Prijavu
  • Presliku dokaza o stručnoj spremi (obrazovanju)
  • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu).

Natječaj traje do 01. prosinca 2018., a kandidati potrebnu dokumentaciju, koja potvrđuje gore navedene uvjete zajedno s životopisom i prijavom dostavljaju na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, p.p. 3, 52000 Pazin, s naznakom “za natječaj” ili mailom na: [email protected]

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica središnje Istre zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Objavljeno: 21.11.2018. (HZZ objava)

Odluka o imenovanju direktorice

Javni natječaj za direktora/icu TZSI objavljen 13.05.2016.

U skladu s člancima 17. točka 6. i člankom 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) te člancima 29. i 46. Statuta Turističke zajednice središnje Istre („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/10) Turističko vijeće je na 11. sjednici održanoj 23. lipnja 2016. godine donijelo:     
ODLUKU o imenovanju direktorice Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Sanja Kantaruti imenuje se direktoricom Turističkog ureda Turističke zajednice središnje Istre

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti