Radna tijela TZSI

Predsjednik

Dužnost predsjednika Turističke zajednice središnje Istre obnaša gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić.

Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističkog ureda Sanjom Kantaruti priprema sjednice.

 

Skupština TZSI

Članovi Skupštine TZSI za razdoblje 2019. - 2023.

 

Najviše tijelo Turističke zajednice središnje Istre je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. 

Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice.

Kriterij za utvrđivanje prava članova zajednice u upravljanju Zajednicom temelje se na visini udjela člana Zajednice u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma, što je detaljno propisano u članku 19. Statuta TZSI.

 

U skladu sa člankom 19 stavak 2. Statuta članovi Skupštine su:

 1. Janja Miljavac
 2. Davorka Flego
 3. Hrvoje Dorotić
 4. Tina Dajčić
 5. Darko Banko
 6. Marija Ančić-Lušetić
 7. Roberto Močibob
 8. Sanja Hentić Petrović
 9. Klaudia Jelenić
 10. Jelena Bartolić Škropeta

 

Turističko Vijeće TZSI

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština. 

Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. 

Članovi Turističkog vijeća TZSI imenovani za razdoblje 2019.-2023. jesu:

 1. Ingrid Škrgat
 2. Davorka Flego
 3. Irena Zgrablić
 4. Elena Šestan
 5. Romina Brumnić
 6. Branko Zgrablić
 7. Aleana Mijandrušić
 8. Martina Hrvatin 

Predstavnik TZSI u skupštini Turističke zajednice Istarske županije: Martina Hrvatin 

Nadzorni odbor TZSI

Nadzorni odbor TZSI ima pet članova, od kojih četvero bira Skupština Turističke zajednice, a jednog imenuje Turistička zajednica Istarske županije, nadzire rad Turističke zajednice središnje Istre.

Nadzorni odbor kontrolira vođenje poslova TZ-a, materijalno i financijsko poslovanje te raspolaganje sredstvima kao i izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana. 

Članovi NO TZSI imenovani za razdoblje 2019.-2023. jesu:

 1. Mario Bratulić
 2. Doris Floričić
 3. Davorka Šajina
 4. Perlita Antolović 
 5. Silvija Klarić
Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti