ISTRA INFO COVID-19

SORT

Seniors On Reciprocal Tourism (SORT)

SORT je kratica od: Seniors on Reciprocal Tourism (seniori u recipročnom turizmu). Radi se o multilateralnom projektu koji obuhvaća osam partnera iz zemalja jugoistočne Europe. Ideja vodilja projekta bila je osmisliti, isprobati, evaluiratil, dokumentirati, proširiti i valorizirati nove turističke pakete i usluge namijenjene osobama starijim od 55 godina.   

Glavni cilj projekta bio je potaknuti veću mobilnost seniora prema lokalnim sredinama partnera, gdje će biti u ulozi turista, ali i u ulozi volontera. 

Seniori su tako imali priliku svoja znanja i vještine, bilo profesionalne ili hobističke, podijeliti sa zainteresiranima u sredinama u koje putuju, npr. studentima, mladima, ženama, osobama s posebnim potrebama i sl.  Partneri domaćini su im, osim toga, prilikom boravka organizirali i turističke sadržaje primijenjene njihovoj dobi i sklonostima. Na taj se način kreirao novi oblik turizma koji uključuje obostrano davanje i primanje. Projektni partneri su projekt uklopili u svoje redovite aktivnosti, pa se očekuje porast putovanja seniora, ali i produljenje turističke sezone. 

U sklopu projekta partneri su radili na kreiranju lokalnih programa ugošćavanja seniora iz drugih sredina i prezentirali ih ostalim projektnim partnerima, testirali su te programe u praksi kroz organizaciju testnih putovanja, nakon čega su na sastancima evaluirali i usporedili rezultate. Na koncu su partneri zajednički kreiratli tiskani vodič u kojem su opisali cjelokupni projekt. Na taj se je način ovaj turistički model proširio na regionalni nivo u regijama partnera, te se promovirao i na nacionalnim turističkim sajmovima.

 

www.sort.mentores.eu

 

Projektni partneri

Koordinator projekta je MENTORES Social Enterprise iz Grčke, a partneri na projektu su:

Lokalni tim

Svaki projektni partner formirao je svoj lokalni radni tim sastavljen od stručnjaka raznih profila, uključujući i predstavnike seniora. Njihov je zadatak bio osmisliti desetodnevne vansezonske turističke aranžmane za grupe od deset seniora, te istražiti i predložiti mogućnosti volonterskih aktivnosti u svom kraju. Kao "primatelji" volonterskih aktivnosti do sada su se prijavili Likovna galerija u Pazinu, Dom za odrasle osobe Motovun, TZ središnje Istre i udruga Happy end iz Pazina, a rado ćemo uključiti i ostale organizacije i udruge. 

Tijek projekta

Održana su do sada dva sastanka projektnih partnera u Larisi u Grčkoj. Na drugom su sastanku lokalni koordinatori projekta u pojedinim zemljama partnerima prezentirali desetodnevne SORT turističke pakete koje su kreirale njihove radne skupine. Sada je vrijeme da se ti paketi i testiraju u praksi na način da će se realizirati u svakoj zemlji pilot - paketi za četiri osobe +55 u trajanju od šest dana. Krajem rujna u Pazin stižu tako četiri seniora iz Mađarske, a naši seniori putuju početkom listopada u Rumunjsku. Želite li i vi biti među njima - ispunite kratku anketu:

TZSI ugostila sudionike SORT projekta

Od 25. do 30.rujna su u organizaciji TZ središnje Istre u Pazinu boravila četiri seniora iz Pečuha u Mađarskoj. Radi se o prvoj grupi seniora čiji je zadatak testirati turističko – volonterske programe osmišljene u sklopu provedbe projekta. Prvoga dana Mađari su u pratnji vodiča posjetili Rt Kamenjak, Pulu i novi Milk bar mljekare Latus u Orbanićima. Drugi su dan proveli u Pazinu, gdje su osim razgleda grada imali organizirani volonterske programe u udruzi Happy End, Likovnoj galeriji i u uredu TZ središnje Istre, pa su tako u šetnju uz Pazinčicu sa sobom vodili pse o kojima skrbi pazinski azil.Trećeg i četvrtog su dana izleti vodili u Tinjan, Poreč i Lovreč, odnosno Gračišće, Pićan, Kršan i Labin.
Poseban dojam na goste ostavila je završna večera u agroturizmu Ograde u Lindarskom katunu gdje su se i sami okušali u izradi tradicionalnih tjestenina „fuži“ i „pljukanci“ te popularnog Pazinskog cukerančića.
U nastavku projekta, od 03. do 08. listopada  2016., četvero seniora iz Pazina, koji su se prijavili na javni poziv TZSI, otputovali su u Rumunjsku, u grad Drobeta Turnu Severin na obali Dunava, gdje će im domaćin biti ekološka udruga Camena.

Anketa i prijava za putovanje

Anketu za potencijalne sudionike u budućim SORT putovanjima možete ispuniti na ovome linku.

This page is part of the project SORT which has received funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020). ŸThe content of this site represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

SORT – Seniors On Reciprocal Tourism
EU co-financing period is from March 2016 – August 2017
Call: SORT-COS-TOUR-2015-3-04/COS-TOUR-2015-3-04-1
Grant Agreement Number: 699414

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti