ISTRA INFO COVID-19

Eventi

Workshop estivo - salsa e bachata

Turistička zajednica središnje Istre

Šetalište Pazinske gimnazije 1, Pazin

21:15

Pazin, 05.08.2022.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Privacy e tutela dei dati