ISTRA INFO COVID-19

Eventi

Concerto: Maja Posavec e Ivan Kapec

Turistička zajednica središnje Istre

Prilaz Kaštelu 8, Pazin

Pazin, 29.07.2022.

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Privacy e tutela dei dati