PISINO - SARČIJA - MALI JEŽENJ - ANTIGNANA - KRINGA - BARAT - VIDULINI - SAN PIETRO IN SELVE - GRUBIŠI - TROŠTI - PISINO

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2019. Privacy e tutela dei dati