Pazin -4.2°C u 04:39 sati

Službeni dio

TZ središnje Istre

Turistička zajednica središnje Istre (TZSI) osnovana je 21. kolovoza 2007. godine. Prva je turistička zajednica u Hrvatskoj, osnovana na području više jedinica lokalne samouprave, a nastala je temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma sklopljenog od strane predstavnika Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Zbog usklađivanja s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, od 2010. godine TZSI djeluje kao turistička zajednica područja. Ured TZSI nalazi se u Pazinu.

Dokumenti
Propisi u turizmu
Natječaji, pozivi i obavijesti

Poziv studentima i mladima iz regije na sudjelovanje u drugom cikusu DA-SPACE Open Innovation Laba  (objava 15.11.2018.)

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

Javni poziv za uključivanje u program Eco Domus
>>> otvoren do 31.10.2018., no ukoliko se skupi prije vremena 20 prijava - poziv se zatvara ranije

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu
>>> otvoren do 31.12.2018.

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija u 2018. godini
>>> otvoren do 24.02.2018.

Javni natječaj za financiranje programa, prjekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinost razvoju gospodarstva na području Istarske županije za 2018. godinu
>>> otvoren do 01.02.2018.

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini
>>> otvoren do 13.05.2017.

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja turističkih manifestacija u 2017. godini
>>> otvoren do 21.03.2017.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz "Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre" za 2017. godinu
>>> otvoren do 31.12.2017.

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja kroz projekt ISTRA BIKE&BED u 2016. godini
>>> otvoren do 31.12.2016.


HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Javni poziv za potpore događanjima u 2018. godini
>>> otvoren do 12.03.2018.

Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini
>>> otvoren do 31.01.2018.

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
>>> otvoren do 27.02.2015. godine 

Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
>>> otvoren do 20. 02.2015. godine.


MINISTARSTVO TURIZMA

Konkurentnost turističkog gospodarstva
>>> otvoren do 20.03.2018.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
>>> otvoren do 15.09.2017.

Konkurentnost turističkog gospodarstva
>>> otvoren do 10. 04. 2017.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
>>> otvoren do 02.06.2018.

  

MINISTARSTVO KULTURE

"Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi"
>>> otvoren do 28.02.2018.

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Podmjera 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz programa ruralnog razvoja Republika Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
>>> otvoren do 23.04.2018. do 12:00 sati; prijave se zaprimaju od 12.03.2018. od 12:00 sati

Podmjera 6.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima"
>>> otvoren od 25.04.2018. do 13.06.2018. godine

Natječaj za tip operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"
>>> otovoren od 01.06. do 02.08.2018.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica središnje Istre uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici središnje Istre putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, Velog Jože 1, 52000 Pazin
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected] 
  • osobno u ured Turističke zajednice sredisnje Istre, radnim danom od 09:00 do 17:00 sati
  • Službenik za informiranje: Sanja Kantaruti, tel: +385 (0)52 622 460
    Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Potrebna dokumentacija:


Detalji o pravu na pristup inforamacijama >>>

Detalji o ponovnoj uporabi informacija >>>
 

Godišnje izvješće ZPPI za 2016.
Godišnje izvješće ZPPI za 2017.

Copyright Central Istria 2018.