Pazin -2.3°C u 05:33 sati

Službeni dio

TZ središnje Istre

Turistička zajednica središnje Istre (TZSI) osnovana je 21. kolovoza 2007. godine. Prva je turistička zajednica u Hrvatskoj, osnovana na području više jedinica lokalne samouprave, a nastala je temeljem Sporazuma o suradnji u razvoju turizma sklopljenog od strane predstavnika Grada Pazina te općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan. Zbog usklađivanja s novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, od 2010. godine TZSI djeluje kao turistička zajednica područja. Ured TZSI nalazi se u Pazinu.

Dokumenti
Propisi u turizmu
Natječaji, pozivi i obavijesti
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili nadzire Turistička zajednica središnje Istre uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici središnje Istre putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev je moguće dostaviti:

  • poštom na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, Velog Jože 1, 52000 Pazin
  • elektroničkom poštom na adresu: [email protected] 
  • osobno u ured Turističke zajednice sredisnje Istre, radnim danom od 09:00 do 17:00 sati
  • Službenik za informiranje: Sanja Kantaruti, tel: +385 (0)52 622 460
    Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Potrebna dokumentacija:


Detalji o pravu na pristup inforamacijama >>>

Detalji o ponovnoj uporabi informacija >>>
 

Godišnje izvješće ZPPI za 2016.
Godišnje izvješće ZPPI za 2017.

Copyright Central Istria 2014. - 2018.