Pazin 12.7°C u 12:18 sati

Službeni dio

TZ središnje Istre

Današnja Turistička zajednica središnje Istre (TZSI) pravni je slijednik Turističke zajednice središnje osnovane 21. kolovoza 2007. To je prva turistička zajednica u Hrvatskoj koja je osnovana za više jedinica lokalne samouprave, a nastala je na temelju Sporazuma o suradnji u razvoju turizma kojeg su potpisali predstavnici Grada Pazina i općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, i nakon odluke Skupštine TZ Grada Pazina da ukine vlastitu TZ Grada Pazina, kako bi se mogla osnovati turistička zajednica za šire područje.

U 2010. je zbog usklađivanja sa novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma zajednica ponovno osnovana, kao turistička zajednica područja.

U skladu s odredbama Statuta TZSI koji je Skupština prihvatila na sjednici 31. ožujka 2010. dana 23.03.2015. održana je Izborna skupština TZSI na kojoj su verificirani slijedeći članovi Skupštine u novom sazivu:

Skupština 2015 - 2019

Valter Merklin (općina Cerovlje) u ime OPG Merklin
Sanja Hentić Petrović (općina Gračišće) u ime Poli svetega Antona
Roberto Močibob (općina Karojba) u ime U.O. Alto
Branko Bašić (općina Lupoglav) u ime U.O. Alba
Davorka Flego (grad Pazin) u ime TIŠA d.o.o
Smoković Helena (općina Pićan) u ime Ville Helena
Tina Dajčić (općina Sveti Petar u Šumi) u ime Iskop d.o.o.
Anita Stadhouer (općina Sveti Lovreč) u ime U.O. Doro
Mirjana Fabris (općina Tinjan) u ime D.O.N.I.S. d.o.o.
Renato Krulčić, Gradonačelnik, predsjednik Skupštine TZSI po službenoj dužnosti

Na Izbornoj skupštini su na prijedlog Predsjednika TZSI Renata Krulčića odabrana slijedeća Tijela TZSI za mandat 2015 - 2019:

Nadzorni odbor
Mario Bratulić (Sveti Petar u Šumi)
Doris Floričić (Pićan)
Davorka Šajina (Pazin)
Perlita Antolović (Sveti Lovreč)
jednog člana NO delegirati će Turističko vijeće TZIŽ na slijedećoj sjednici.

Turističko vijeće
Ingrid Škrgat (Pazin)
Davorka Flego (Pazin)
Irena Zgrablić (Pazin)
Elena Šestan (Cerovlje)
Alenka Madruša (Karojba)
Branko Zgrablić (Sveti Lovreč)
Ensi Škrlj (Gračišće)
Martina Hrvatin (Tinjan)
Predsjednik: Renato Krulčić, Gradonačelnik Grada Pazina

Predstavnik TZSI u skupštini Turističke zajednice Istarske županije: Ingrid Škrgat

Direktorica Turističkog ureda TZ središnje Istre
Sanja Kantaruti

Dokumenti
Propisi u turizmu
Natječaji, pozivi i obavijesti
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica središnje Istre uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici središnje Istre putem obrasca Zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev se može dostaviti:
- poštom na adresu: Turistička zajednica središnje Istre, Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
- telefaksom na broj: +385 (0)52 616 886
- elektroničkom poštom na adresu: [email protected]
- osobno u uredu Turističke zajednice sredisnje Istre, radnim danom od 09:00 do 17:00 sati

Službenik za informiranje: Radenko Sloković, tel: +385 (0)52 622 460
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Potrebna dokumentacija:
•   Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (.pdf)

 

Godišnje izvješće ZPPI za 2015.

Copyright Central Istria 2014. - 2017.