ISTRA INFO COVID-19

Slatkovodni ribolov

Ribolov na slatkim vodama u Istri? Da, svakako! I još kako! Zbog svoje blage klime, Istra je jedna od rijetkih mjesta u Europi gdje ribe grizu čak i zimi, kada je drugdje ribička sezona već davno gotova. Uvjerite se i sami i sudjelujte u "Kupu Grada Pazina" međunarodnom takmičenju u lovu ribe udicom - na plovak koji se tradicionalno održava u listopadu.

Lokacije za slatkovodni ribolov, na kojima se može pecati uz kupljenu dozvolu, pod ingerencijom "ŠRD Pazinčica" iz Pazina:
- bare Cerovlje
- rijeka Boljunčica
- rijeka Pazinčica
- središnji dio rijeke Mirne
- dio rijeke Raše
- Gologorička bara
WEB info

Ribolovne dozvole

Dnevna ribolovna dozvola iznosi 100 kuna, izdaje se u elektronskom obliku, a upute o izdavanju dozvole nalaze se OVDJE
Više informacija:
- ŠRD "Pazinčica" Pazin - nazvati mob. +385 (0)98 432 889

OGRANIČENJA:
1. Zabranjen je ribolov na barama kod Anzura (ribogojilište) tijekom cijele godine, osim u slučaju organiziranih takmičenja.
2. Zabranjuje se i kažnjava upotreba omamljujućih sredstava; mreža, vrša, parangala, dinamita, osti i sl. 
3. Zabranjeno je bacati smeće i otpadke na ribolovnim površinama i oko njih.
4. Strogo se zabranjuje i kažnjava ribolov u vrijeme lovostaja tj. 01.04. - 30.04. na barama u Cerovlju.

Ribočuvarska služba

Ribolovni čuvar dokazuje svoj identitet iskaznicom ribočuvara. Ribolovni čuvar službena je osoba i ima zakonom regulirane ovlasti vršenja kontrole ribolovnih iskaznica (uplatnica), ulova, opreme, osoba i vozila koja se nalaze ili prolaze pored ribolovnih voda, te prodaje ribolovnih dozvola.

Ribolovni režim

1. DOZVOLJEN JE RIBOLOV KORIŠTENJEM TRI RIBOLOVNA PRIBORA SA JEDNOM UDICOM.
2. RIBOLOV SE VRŠI OD SVITANJA DO MRAKA, OSIM LOVA JEGULJE NA MIRNI.
3. DOZVOLJENI DNEVNI ULOV:

ŠARAN duljine iznad 30cm - 1 kom
LINJAK duljine iznad 25cm - 3 kom
KLEN duljine iznad 20cm - 10 kom
MRENA duljine iznad 25cm - 1 kom
ŠTUKA duljine iznad 40cm - 1 kom
AMUR duljine iznad 40cm- 1 kom

Ostale vodene životinje (žabe, pijavice, rakove i sl.) nije dozvoljeno loviti.
Lovostaj na štuku od 01.02. do 31.03.

Zabrana lova svih vrsta riba na barama u Cerovlju u vremenu od 1.04. do 30.04.
Od 01.05. do 31.05. dozvoljen ribolov samo vikendima (subota i nedjelja) te praznikom

Ribolovna društva u Istri

SRD "MRENA" BUZET, Fontana 7, Buzet, tel. 091 536 34 91

ŠRD "PAZINČICA" PAZIN, M.B. Rašana 3, Pazin, mob.+385 (0)98 432 889 ili (0)98 431 398 e-mail: [email protected]

ŠRD "ISTRA" BUJE, Grubice 5 Brtonigla, tel (052) 774 300

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2023. Pravila Privatnosti