Događanja

Pazin tour

Trg Male funtane 7, Pazin, Pazin

+385 (0) 98 982 8045

info@contineo.com.hr

Pazin, srpanj 2019. Svakog utorka

Besplatan razgled grada Pazina u pratnji licenciranog vodiča na hrvatskom i engleskom jeziku. Sastanak s vodičem: u 10:30 u agenciji Contineo, Trg Male funtane 7, Pazin.
Vrijednost više: u sklopu razgleda grada, predviđena je besplatna degustacija istarskih proizvoda.

Doplata za ulaznicu (neobavezno) u Muzej Grada Pazina i Etnografski muzej Istre: 15,00 kn po osobi. Rezervacija mjesta: Agencija Contineo +385 52 621 045; +385 98 982 8045; info@contineo.com.hr 

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2019.