Medene točke središnje Istre

Pinici, Rakotule

OPG Anton Kramar

Rakotule 32b, Karojba, Rakotule

+385 (0) 52 683 140

http://www.pinici.com

Anton Kramar nastavljač je već više od stotinu godina duge tradicije pčelarenja u Rakotulama. Iako se na domaćinstvu oduvjek više pažnje posvećivalo vinu, dok se pčelarenje smatralo više odmorom za dušu i tijelo, brojna su odličja za kvalitetu meda (bagrem, kesten, bjelogorični medljikovac, livada) bila razlogom da se Kramari (ili Pinici, kako ih u selu nazivaju) ozbiljnije posvete pčelarstvu. Urodilo je to novim priznanjima, od kojih im je najdraža titula šampiona izložbe osvojena 2006. u Zagrebu.

  • Med
Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2020. Pravila Privatnosti