ISTRA INFO COVID-19

Pazinski kaštel

Stalni postav

U Pazinskom kaštelu možete posjetiti dva muzeja, smještena na tri razine: u prizemlju te na prvom i drugom katu.

ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE sadrži 7500 predmeta, u prvom redu tekstila, poljoprivrednog alata, te predmeta iz svakodnevnog života istarskog sela s kraja XIX. i početka XX. stoljeća (lončarski, stolarski, kovački proizvodi kao i primjeri tradicionalnog rukotvorstva). Muzej ima i veću zbirku suvenira.

U prizemlju Kaštela smještene su stolarska i kovačka radionica. U kovačkoj radionici može se vidjeti kovačka peć, razni alati i predmeti koje su izrađivali kovači. 
Na drugom katu, osim stalnog postava, nalaze se i prostorije za povremene izložbe. Stalni postav daje prikaz tradicijske odjeće koje je nosilo hrvatsko stanovništvo iz svih krajeva Istre, dok se u prostoriji koja slijedi nalaze primjeri iz Peroja (nošnja doseljenika iz Crmničke Nahije u Crnoj Gori) i iz Vodnjana (ženska talijanska nošnja). U posebnom prostoru smještena je tradicijska kuhinja s ognjištem, inventarom i posuđem. 
Prostorije koje se nadovezuju na kuhinju prezentiraju tradicijsko gospodarstvo s poljoprivrednim alatima i predmetima vezanim uz proizvodnju vina i ulja u Istri.
Namjera muzeja je i u budućnosti sustavno sakupljati etnografsku građu, kako iz ruralne, tako i iz urbane sredine. Zanimaju nas također i suvremene kulturne pojave. 

MUZEJ GRADA PAZINA - utemeljen 1996. godine kao podružnica Narodnog sveučilišta u Pazinu, kasnije Pučkog otvorenog učilišta. S radom je započeo 1997. godine, a od 2008. godine djeluje kao samostalna ustanova. Zadaća muzeja je prikupljanje i čuvanje, prezentacija te stručna i znanstvena obrada kulturne, povijesne i umjetničke baštine središnje Istre te galerijska aktivnost. Stalnu izložbu čine četiri zbirke raznovrsne tematike: Pazin i okolica od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka, Pazinski kaštel i bune kmetova 15. i 16. stoljeća, Zbirka crkvenih zvona te Izložba o životnom putu i djelu biskupa dr. Jurja Dobrile. 

 

Stalni postav Etnografskog muzeja Istre

Sve do nedavno etnologiju i etnografiju zanimali su pretežno kulturni oblici svakodnevnog života na selu, u prošlosti. Stalni postav koji se još može vidjeti u Etnografskom muzeju Istre u potpunosti odražava takav pristup. Uz to, hrvatsko stanovništvo Istre u znatno se većoj mjeri poistovjećivalo s jednostavnim, rustičnim i arhaičnim oblicima života, nego što se to pridruživalo, na primjer, kulturi talijanskog stanovništva Istre, pa je to također jedan od razloga da je upravo kultura hrvatskog sela u Istri u najvećoj mjeri zastupljena u stalnom postavu. Unutar toga, naglasak je na različitim oblicima rukotvorstva, te temeljnim granama privređivanja.

U prvom je dijelu izložena tradicijska odjeća iz različitih dijelova Istre. Neki njeni elementi odražavaju arhaične utjecaje - poput ženske suknje, modrne ili golograna iz Ćićarije i Labinšćine, koja nije rezana u pasu, već se njen volumen postizao umetanjem klinova. Slijedi cjelovita ženska odjeća crnogorskog stanovništva koje je u 17. stoljeću naselilo južnoistarsko selo Peroj, sačuvavši žensku "nošnju" sve do sredine 20. stoljeća. No, kako su se u njoj žene običavale pokapati, danas je potpuno iščezla. Izložena je i odjeća vodnjanskih žena koja odražava barokne utjecaje.

Glazbeni instrumenti, najčešće oni puhaći, ukazuju na arhaično muziciranje koje se pomoću njih izvodilo. U prostoru kuhinje kaštela nastoji se sugerirati prostor istarske kuhinje, pa je tako izložen najzastupljeniji inventar tradicijske kuhinje s kraja 19. stoljeća u Istri. Potom su izloženi proizvodi rukotvoraca Istre - lonci, koševi i tkanja, koji su karakteristični za ovaj kulturni prostor. Interpretirane su i temeljne grane gospodarstva u predindustrijsko doba (poljoprivreda, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo) od kojih neke sadrže kulturne elemente specifične upravo za Istru (npr. drvena ralica - vrganj).

Uočljiva je arhaičnost načina privređivanja te činjenica da su Istrani, koji su živjeli na selu, sve do početka 20. stoljeća proizvodili sve potrebno za preživljavanje unutar vlastitih domaćinstava (hranu, odjeću, posude, jednostavnu opremu kuće, i drugo).
S obzirom da je ova stalna izložba istarskog tradicijskog života stara već više od dvadeset godina, uskoro će uslijediti rad na novom stalnom postavu, kojeg treba očekivati kroz koju godinu. On će putem jednog drugačijeg pristupa nastojati pružiti doživljaj i informacije o različitim oblicima kulture u Istri.

Izložba zvona

Zvona koja krase istarske zvonike i crkvice često su bila na meti ratnih sila te su trebala u prvom i drugom svjetskom ratu poslužiti kao sirovina za izradu oružja i municije. Stanovnici nekih su istarskih mjesta, kao npr. Lindara, čak tri puta u poslijednjih stotinu godina sakupljali novac za nova zvona.

Srećom, veliki dio njih sačuvan je i dopremljen u Pazinski kaštel te kasnije vraćen na zvonike. Izložena zvona su iz razdoblja gotike, renesanse i baroka, a jedno je iz XIX. stoljeća. Većina je izrađena u radionicama venecijanskih majstora ljevača.

Muzej Grada Pazina

Tradicionalna obrada drva i željeza

Drvo se kao lako dostupna sirovina u Istri koristila za najrazličitije potrebe. Osnovne tehnike koje se primjenjuju u obradi drva jesu: savijanje, tesanje, dubljenje, rezanje, piljenje i tokarenje. Uz vještije pojedince, koji su izrađivali drvene predmete za svakodnevnu upotrebu u većim količinama, te ih zamjenjivali za druge proizvode ili prodavali na sajmovima, u izradi određenih predmeta neki su se drvodjelci specijalizirali za tesare, bačvare, koritare, stolare, kolare, škrinjare ili izrađivača cokula.
U ne tako davnoj prošlosti gotovo je svako istarsko veće selo imalo svog kovača koji je izrađivao i popravljao oruđe, poljodjelska i gospodarska pomagala, zamke za lov.

I današnji suvremeni seoski kovači i bravari s aparatom za varenje (npr. u Valkarinu) popravljaju kosilicu za travu ili izrađuju nož za potrebe košnje, ali i portune. Njihovi su proizvodi nekada bili nužni inventar na ognjištu smještenom u kuhinji. Željezne portune, opkove i poklopce na grlu od šterne kao i ukrasne ograde kovali su vještiji kovači u većim centrima. Prema potrebi kovači su potkivali goveda. Većina kovača bavila se kolarstvom, izradom vozova (metalnih opkova za vozove i kola) okivanjem jarmova za goveda. U priobalnim mjestima, ali i mjestima uz rijeke i jezera kovači su izrađivali i pomagala za ulov ribe i rakova.

Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell'Istria

Pazinština od prapovijesti do srednjeg vijeka

Originalnom građom, replikama i foto -prilozima izložba govori o arheološkim nalazima i nalazištima Pazinštine od prapovijesti do ranoga srednjeg vijeka: Šublenti, Bermu, Brkaču, Frančinima, Sv. Tomi, Tinjanu, Kringi, Bazgaljima i Pupićinoj peći. (MGP, prvi kat)

Muzej Grada Pazina

Juraj Dobrila

Izložba o životnom putu i djelu istarskog biskupa i preporoditelja rođenog u Ježenju kraj Pazina, najznačajnijoj osobi Istre XIX. stoljeća.

Muzej Grada Pazina

Pazinski kaštel i bune kmetova u XV i XVI stoljeću

(MGP, drugi kat)

Muzej Grada Pazina

Suvenirnica

U sklopu kaštela nalazi se mala suvenirnica s ponudom istarskih suvenira, literature vezane uz Istru i kataloga izložbi.

Radno vrijeme

(od 15.10. - 14.04.)
utorak - četvrtak 10.00 -15.00
petak 11.00 - 16.00
subota i nedjelja 10.00 - 16.00
ponedjeljkom zatvoreno

(od 15.04. - 14.10)
utorak - nedjelja 10.00 - 18.00
ponedjeljkom zatvoreno*

od 1.07. do 10.09.
ponedjeljak – nedjelja 10.00 – 18.00Vaši domaćini u Kaštelu

 

Muzej Grada Pazina
Istarskog razvoda 1
tel. (052) 625 040
www.muzej-pazin.hr

 

Etnografski muzej Istre/
Museo etnografico dell'Istria
Istarskog razvoda 1
tel. (052) 622 220
www.emi.hr

Cijene ulaznica
djeca (do 14 god)/ umirovljenici: 18,00 kn
odrasli: 25,00 kn
grupe (min. 10 osoba): 22,00 kn
Grupe djece dječji vtrić i učenici OŠ:   5,00 kn
Učenici SŠ, studenti i umirovljenici - grupe: 15,00 kn
Putujte kroz vrijeme
Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2022. Pravila Privatnosti