ISTRA INFO COVID-19

Za iznajmljivače

Obavijesti i novosti
Upute za one koji žele postati iznajmljivači

Prije nego što pondesete zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, provjerite zadovoljavate li potrebne uvjete u Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

PRILOG I: Uvjeti za kategorije sobe i studio apartmana
PRILOG II: Uvjeti za kategorije apartmana i kuće za odmor
PRILOG III: Uvjeti za kategorije kampa
PRILOG IV: Uvjeti za kamp odmorište
PRILOG IV.a: Uvjeti za kamp odmorište - robinzonski smještaj
PRILOG V: Ploče za označavanje kategorije i vrste objekta 

Za pravne osobe primjenjuje se Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali objekti za smještaj.
Za smještaj na OPG-u primjenjuje se Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Za ishodovanje rješenja o odobrenju za pružanje smještaja potrebno je obratiti se Upravnom odjelu za turizam Istarske županije:

 • za područje grada Pazina i općina: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Sv. Petar u Šumi i Tinjan nadležno je Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Pazinu, na adresi M.B. Rašana 2/1, Pazin.
 • za područje općine Pićan nadležno je Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Labinu, na adresi Titov trg 11, Labin.
 • za područje općine Sv. Lovreč nadležno je Izdvojeno mjesto rada Upravnog odjela za turizam u Poreču-Parenzo, na adresi Obala M.Tita 4, Poreč-Parenzo.

Obrasci za podnošenje zahtjeva:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji objekta
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Ostali obrasci dostupni su na poveznici.

Obaveze iznajmljivača

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja u domaćinstvu obavezan je:

 • posjedovati Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga nadležnog Županijskog Upravnog odjela za turizam
 • na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu (plavu) ploču* - natpis s oznakom vrste i kategorije objekta
 • voditi POPIS TURISTA preko jedinstvenog sustava za prijavu eVisitor** (Popis može voditi i agencija)
 • vidno istaknuti višejezečni CJENIK usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu ili kući za odmor, uz istaknuti iznos turističke pristojbe te informaciju je li uključena u cijenu (za pomoć u izradi javite se uredu TZ središnje Istre)
 • voditi EVIDENCIJU PROMETA (obrazac EP) – u koju se upisuju svi prihodi i naplate noćenja, ukoliko agencija vrši naplatu, upisuje se neto iznos
 • prijavljivati goste Turističkoj zajednici te strance izvan EU (odnosno EGP) MUP-u (automatizirano elektroničkom razmjenom između sustava eVisitor i MUP-a) u roku od 24 sata po dolasku gosta putem jedinstvenog sustava za prijavu eVisitor
 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora (putem pošte, e-maila ili faxa)
 • izdati račun gostu / agenciji za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
 • istaknuti oznaku o zabrani usluživanja i konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina (ako je registriran za tu uslugu)
 • uplatiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe, odnosno turističku pristojbu po noćenju
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza (tablica iznosa poreza po krevetu po JLS)
 • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici
 • predati Poreznoj upravi Obrazac TZ 2 (do 15. siječnja)
 • zbog Uredbe o zaštiti osobnih podataka morate obavijestiti goste putem Internet oglašivača i/ili turistička agencija da su obavezni, zbog zakonske regulative RH (prijava u sustav eVisitor), ostaviti osobne podatke prilikom rezervacije smještaja odnosno dolaska u smještajni objekt (pravilo u kućnom redu)
 • nije obavezno, no preporuča se posjedovati višejezičan KUĆNI RED (obratite se uredu TZ središnje Istre)

Višejezična objašnjenja o prikupljanju osobnih prodataka (evisitor)

Privola gosta osobni dokument (višejezična)

Tablica za goste (samostalno ispunjavanje podataka za prijavu)

*Proizvođači standardiziranih ploča koji imaju suglasnost Ministarstva turizma

**Pristupne podatke za eVisitor dodjeljuje nadležan ured TZ

Za detaljna pojašnjenja i uputstva svratite do našeg ureda u Pazinu, na adresi Velog Jože 1 ili nas kontaktirajte na tel. (052) 622 460, e-mail: [email protected]

 

Zahtjev za upis pomoćnih kreveta u rješenje dostupan je NA POVEZNICI.

Turistička pristojba

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022.

  01.04.-30.09. ostalo razdoblje   visina paušala
smještaj u kojem se obavlja ugost. djelatnost 10,00 7,00  
smještaj - kampovi i kamp odmorišta 8,00 5,00  
smještaj u domaćinstvu po krevetu (uklj.pomoćne)* 350,00*
smještaj na OPG-u po krevetu (uklj.pomoćne)* 200,00*
smještaj u domaćinstvu - kamp i kamp odmorišta   po smj. jedinici   500,00*
smještaj na OPG-u - kamp i kamp odmorišta po smj. jedinici   250,00*

Djeca do 12 godina ne plaćaju turističku pristojbu. Osobe od 12 do 18 g. plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 50%    

* Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti te se za 2021. godinu oslobađaju  plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. (Odluka skupštine Istarske županije)

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2021. (Odluka skupštine Istarske županije)

VISINA TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2022. (Odluka skupštine Istarske županije)

IBAN za uplatu TURISTIČKE PRISTOJBE:

CEROVLJE
HR3610010051704704749
GRAČIŠĆE HR2110010051713204741
KAROJBA HR5610010051759604740
LUPOGLAV HR7610010051724604743
PAZIN HR5110010051732104748
PIĆAN HR3310010051733004747
SV. LOVREČ HR4010010051743104746
SV. PETAR U ŠUMI HR7310010051743304748
TINJAN HR8110010051745304744

Podaci za uplatnicu: model: HR67, poziv na broj: OIB vlasnika

Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)

Turistička članarina

VISINA TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2023.

  smještaj u domaćinstvu
- po krevetu**
smještaj na OPG-u
- po krevetu**
Godišnji paušalni iznos članarine 5,97 € * 3,98 € *
 

 

smještaj u domaćinstvu 
- kamp i kamp odmorišta**

 

smještaj na OPG-u 
- kamp i kamp odmorišta**

Godišnji paušalni iznos članarine 10,62 € 7,96 €


* Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

 

IBAN za uplatu turističke ČLANARINE:

CEROVLJE HR4710010051704727152
GRAČIŠĆE HR2610010051713227155
KAROJBA HR7210010051759627150
LUPOGLAV HR9210010051724627153
PAZIN HR6210010051732127151
PIĆAN HR3310010051733027154
SVETI LOVREČ HR0210010051743127158
SV. PETAR U ŠUMI HR8410010051743327151
TINJAN HR4310010051745327156


Podaci za uplatnicu: model: HR67, poziv na broj: OIB vlasnika

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Prijava turista

Od 01.01.2016. svi gosti na razini RH prijavljuju se putem sustava evisitor Hrvatske turističke zajednice.

Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista jedinstven je informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem Interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Putem navedenog sustava povezuju se i međusobno dijele osnovne turističke informacije svih turističkih zajednica te oko 60.000 pružatelja usluga smještaja, a pojedine turističke zajednice imaju uvid u sve prikupljene podatke o pružateljima usluga smještaja i njihovim smještajnim objektima kao i kretanjima turista na svom području. Za uporabu navedenog informacijskog sustava dovoljan je Internet preglednik i Internet veza, a krajnji korisnici iz sigurnosnih će razloga dobiti posebne lozinke za pristup sustavu čime se prikupljanje i obrada podataka iz djelokruga rada turističkih zajednica usklađuje s propisima o zaštiti osobnih podataka VIŠE .

 

Brza prijava gostiju aplikacijom mVisitor

mVisitor Vam olakšava i pojednostavljuje proces prijave gostiju i omogućuje primanje bitnih obavijesti od Vaše turističke zajednice. Nakon preuzimanja mobilne aplikacije sa ovlaštenog Apple ili Google Store-a, prijava gostiju sada postaje lakša i brža nego ikad. Mobilna aplikacija je BESPLATNA.
Aplikacija omogućuje ručni unos i digitalno očitavanje (skeniranje) osobnih dokumenata gostiju, te automatsko prosljeđivanje podataka potrebnih za prijavu gostiju u nacionalni sustav eVisitor.
Posebna pogodnost ovog sustava je da sada Vaši gosti mogu sami unijeti i dostaviti svoje osobne podatke Vama na autorizaciju, a podatke unašaju putem personalizirane web stranice do koje dolaze putem linka kojega im Vi pošaljete ili skeniranjem QR koda koji se nalazi u Vašem objektu.

Besplatna promocija iznajmljivača

Poštovani iznajmljivači,

nudimo Vam mogućnost besplatnog promoviranja na našim internetskim stranicama (www.central-istria.com), stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.htz.hr) i TZ Istarske Županije (www.istra.hr).

Kako bi realizirali navedeno, molimo Vas da nam dostavite što kvalitetnije fotografije te sljedeće podatke neophodne za kreiranje profila smještajnog objekta:

 • Ime objekta
 • Tip smještajnog objekta (apartman, kuća za odmor, sobe)
 • Kategorizacija (broj zvjezdica)
 • Adresa smještajnog objekta koji se iznajmljuje
 • Vlasnik smještajnog objekta
 • Kontakt podaci (broj telefona, e-mail adresa)
 • Broj ležaja (stalnih i pomoćnih)
 • Adresa web stranice (ukoliko  postoji) Vašeg smještajnog objekta ili ime agencije putem koje se objekt oglašava

Također, uz navedene osnovne podatke, molimo dostavite i podatke o postojanju bazena, bežičnog interneta, klima uređaja, mogućnosti boravka s kućnim ljubimcima, informaciju je li objekt prilagođen boravku osoba s invaliditetom te postoji li bilo koji drugi dodatni sadržaj. Molimo Vas da sve eventualne promjene vezane uz Vaš smještajni objekt javite pravovremeno, kako bi informacije bile ažurirane, odnosno točne.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da nas kontaktirate.  

 

Javni pozivi

ZGREBAČKA BANKA

U sklopu inicijative #prviput organizira se nagradni natječaj u kojem svi mikro i mali poduzetnici u turizmu imaju priliku osvojiti besplatnu marketinšku kampanju.
>> otvoren do 30.09.2020.

 

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2020. godini
>> otvoren do 13.01.2020.

Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima
>> otvoren do 31.01.2018. godine 

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

Javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus
>> otvoren dok se ne prikupi 20 prihvatljivih prijavitelja, a zaključno do 31.10.2021.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizama Istre za 2020. godinu
>> otvoren do 31.12.2020. 

Javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus
>> otvoren dok se ne prikupi 30 prihvatljivih prijavitelja, a zaključno do 31.10.2020.

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj turistički manje razvijenih područja Istre u 2020. godini
>> otvoren do 10.02.2020. do 16 sati

Javni poziv za kandidiranje događanja za dodjelu potpore iz programa "Potpore događanjima / projektima" i programa 'TOP DOGAĐANJA' u 2019. godini
>> rok: 26.04.2019.

Javni poziv za uključenje u program certificiranja Eko prijateljskog smještaja Eco Domus
>> otvoren OD 04.02.2019.

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Natječaj za mjeru Ulaganje u vinarije i marketing vina
>> otvoren do 30.04.2021.

Natječaj za mjeru Ulaganje u vinarije i marketing vina
>> otvoren do 17.04.2020.

Natječaj za mjeru Ulaganje u vinarije i marketing vina
>> otvoren do 30.04.2019.

 

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
>> otvoren do obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do 31.12.2020.

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima - registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
>> otvoren do 31.12.2019.

Prezentacije i brošure

ConsumelessMed - Što je ConsumelessMed oznaka i kako se uključiti u Consumeless Plus projekt? - Institut za poljoprivredu i turizam Poreč (online radionica za iznajmljivače, veljača 2022.) - više o Consumeless Plus projektu saznajte unutar smjernica, a o ConsumelessMed oznaci unutar prezentacije

Živi i radi u središnjoj Istri - konferencija usmjerena na poboljšanje uvjeta u destinaciji s ciljem privlačenja digitalnih nomada (hibridna konferencija, siječanj 2022.) - konferenciju pogledajte ovdje

Turistički trendovi 2021. – Kako se pripremiti za sezonu? - Ana Klancir (online edukacija, veljača 2021.) link

Njuškalo - besplatno oglašavanje za privatne iznajmljivače (srpanj 2020.) brošura i  letak

Kako do uspješne sezone? Suvremeno poslovanje malog iznajmljivača - Marija Puljić (Pazin, studeni 2019.) link

Suvremeni izazovi turizma na globalnog sceni i u Hrvatskoj - Nedo Pinezić (Pazin, studeni 2018.) link

Kreditni program namijenjen turizmu - Cinzia Zubin (Pazin, ožujak 2018.) link

Kuće i bazeni - Marin Matejčić (Pazin, veljača 2018.) link 

Vaši gosti - apostoli ili plaćenici - Marinela Dropulić Ružić (Pazin, veljača 2018.) link 

Bespovratna sredstva za ruralni turizam 2014. - 2020. - Zlatko Šugić (Pazin, veljača 2018.) link

Svjetski trendovi u obiteljskom, "privatnom" smještaju - Nedo Pinezić (Pazin, veljača 2018.) link

Mali iznajmljivač - velik posao - INTERLIGO (Pazin, studeni 2016:) - dostupna na upit: [email protected]

Zakonske obaveze iznajmljivača - Turistička inspekcija - Vesna Boljunčić, link, Ministarstvo turizma - Dubravka Špelić i August Slivar, link (Pazin, veljača 2017.)

Održivi turizam u praksi - ECOmode znak za male turističke subjekte, Milena Radošević (Pazin, veljača 2017.) link

Fotografija u prodaji snova - Diego Martinčić (Pazin, veljača 2017.) link

Konkuretnost turističkog gospodarstva - Javni poziv Ministarstva turizma (Pazin, ožujak 2017.), Andrea Vugrinović link

 

BROŠURE

Istra Ecoxperience 

Briga o gostu

Usluge Fine za male porezne obveznike

Kampovi i kamp odmorišta

Uvjeti za kamp odmorište

Kamp odmorište - robinzonski smještaj 

Uvjeti za robinzonski smještaj

Grad Pazin Općina Cerovlje Općina Gračišće Općina Karojba Općina Lupoglav Općina Pićan Općina Sveti Lovreč Općina Sveti Petar u Šumi Općina Tinjan

Copyright Central Istria 2023. Pravila Privatnosti